FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सूचना ७९-८० 11/23/2022 - 12:38 PDF icon भुमि व्यवस्था तथा सहकारी.pdf
कृषि/पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म दर्ता कार्यविधि- २०७८ ७९-८० 08/31/2022 - 12:44 PDF icon कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म दर्ता कार्यविधि २०७८.pdf
बर्जु गाउँपालिका कृषक समुह गठन तथा वयवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/31/2022 - 12:23 PDF icon कृषक ि.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
राजश्व परामर्श समिति (कार्य संचालन) कार्याविधि, २०२९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon स्थानीय राजश्व िरामर्श समिति.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको लेखा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको लेखा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७९.pdf
स्थानीय श्रोत अनुमान तथा निर्धारण समिति कार्यविधि, २०७९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon स्थानीय श्रोत अनुमान तथा निर्धारण समिति कार्यविधि, २०७९.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण नीति, २०७९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण नीति, २०७९.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९ ७८-७९ 06/08/2022 - 11:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९.pdf

Pages