FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जेष्ठ नागरिक कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 14:33 PDF icon जेष्ठ नागरिक कार्यविधि २०७९.pdf
बर्जु गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन,२०७९ ७९-८० 01/29/2023 - 14:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन ,२०७९ फाइनल .pdf
बर्जु गाउँपालिका शिक्षा ऐन,२०७९ ७९-८० 01/29/2023 - 14:55 PDF icon बर्जु गाउँपालिका शिक्षा ऐन ,२०७९ pdf.pdf
छात्रवृति व्यवस्थापन निर्देशिका२०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 20:18 PDF icon छात्रवृति व्यवस्थापन निर्देशिका२०७९ final.pdf
सामुदायिक सिकाई केन्द्र सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 20:17 PDF icon सामुदायिक सिकाई केन्द्र सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ final.pdf
राजपत्र ७९-८० 01/26/2023 - 09:41 PDF icon RAJPTRA.pdf
विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/03/2023 - 13:07 PDF icon bidhyalay chhatra briti katyabidhi.pdf
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सूचना ७९-८० 11/23/2022 - 12:38 PDF icon भुमि व्यवस्था तथा सहकारी.pdf
कृषि/पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म दर्ता कार्यविधि- २०७८ ७९-८० 08/31/2022 - 12:44 PDF icon कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म दर्ता कार्यविधि २०७८.pdf
बर्जु गाउँपालिका कृषक समुह गठन तथा वयवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/31/2022 - 12:23 PDF icon कृषक ि.pdf

Pages