FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

४४ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 07/27/2021 - 14:42 PDF icon karyapalika.pdf

पन्ध्राैँ कार्यपालिका बैठक

७६/७७ 09/30/2019 - 16:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. २.pdf

२०७६/७७ काे पहिलाे कार्यपालिका बैठक

७६/७७ 09/03/2019 - 18:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १.pdf

बर्जु गाउँपालिकाकाे ११ अैाँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 05/13/2019 - 16:13 PDF icon 11th Karyapalika meeting 2075-076.pdf

बर्जु गाउँपालिकाकाे ९ वाै‌ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 04/05/2019 - 17:53 PDF icon 9th Karyapalika meeting 2075-076 .pdf

बर्जु गाउँपालिकाकाे ९ वाै‌ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 04/05/2019 - 17:53 PDF icon 9th Karyapalika meeting 2075-076 .pdf

८ औँ कार्यपालिका बैठक

७५/७६ 02/26/2019 - 12:13 PDF icon 8 karyapalika mitting.pdf

साताै‌ कार्यपालिका बैठक का निर्णयहरु

७५/७६ 01/27/2019 - 14:17 PDF icon 7th Karyapalika meeting 2075-076.pdf

बर्जु गाउँ कार्यपालिकाकाे पाचाै‌ँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/06/2019 - 15:03 PDF icon 5th Karyapalika meeting 2075-076.pdf

बर्जु गाउँ कार्यपालिकाकाे पाचाै‌ँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/06/2019 - 15:03 PDF icon 5th Karyapalika meeting 2075-076.pdf

Pages