FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बर्जु गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ( दोस्रो संशोधन), २०७५ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:11 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ( दोस्रो संशोधन).pdf
बर्जु गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन), २०७५ ७७/७८ 01/26/2021 - 12:07 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन), २०७५.pdf
समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 11:35 PDF icon समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता छनौट कार्यविधि, २०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 11:34 PDF icon राजपत्र १ खानेपानी.pdf
बर्जु गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 11:33 PDF icon राजपत्र ३ स्वास्थ्य संस्था दर्ता निर्देशिका.pdf
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 11:32 PDF icon राजपत्र २ स्वास्थ्य बिमा.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने ७६/७७ 04/11/2020 - 12:00 PDF icon अनुसूची १ - Rajpatra.pdf
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध समिति(गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:26 PDF icon मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध समिति(गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५
शिक्षा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:25 PDF icon शिक्षा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५
बर्जु गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७६/७७ 09/30/2019 - 17:23 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५

Pages