FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृǒष तथा पशुपन्छिजन्य औजार / उपकरण तथा वीउवीजन अनुदानमा वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 03/21/2022 - 15:42 PDF icon कार्यविधि ४.pdf
कृषिमा आधारित व्यवसायका लागी अनुदान वितरण कार्यविधि ७८-७९ 03/21/2022 - 15:39 PDF icon कार्यविधि २.pdf
प्रविधिक सहायकको पाठ्यक्रम ७८-७९ 02/13/2022 - 10:36 PDF icon prabidhisahayak_syllabus.pdf
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल ७८-७९ 10/29/2021 - 19:45 PDF icon प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल सम्बन्धमा_0.pdf
कर्य विवरण ७८-७९ 07/20/2021 - 11:56 PDF icon कर्मचारीको कार्यविवरण वेबसा्ईटमा अपलोड.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभ ग्राहिको नामावली ७७/७८ 07/06/2021 - 14:30 PDF icon SSNP_FORWARD_FEED..pdf
अमिन पाठयक्रम ७७/७८ 02/08/2021 - 13:08 PDF icon अमिन पाठयक्रम.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 14:00 PDF icon व्यवसायकर .pdf
लधु उद्यम बिकास कार्यक्रमको आशय पत्र माग फारम ७७/७८ 01/12/2021 - 14:19 PDF icon लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि अनुसूची-४ को फारम
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 01/08/2021 - 14:30 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages