FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/04/2021 - 15:42 PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
बर्जु गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.docx ७७/७८ 07/04/2021 - 15:21 PDF icon बर्जु गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 07/04/2021 - 15:10 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७८.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/04/2021 - 15:09 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
एफ एम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/04/2021 - 14:55 PDF icon एफ एम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८-२०७९ को गाउँसभा मा पेश भएको प्रस्तावना ७७/७८ 07/04/2021 - 13:59 PDF icon final 2078-79.pdf
बर्जु गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/19/2021 - 13:52 PDF icon बर्जु गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७७.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको लैंगिक हिैसा निवारण कोष कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/15/2021 - 13:30 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको लैंगिक हिैसा निवारण कोष कार्यविधि, २०७७.pdf
बाल अधिकार संरक्षाण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि २००७७ ७७/७८ 03/15/2021 - 13:29 PDF icon बाल अधिकार संरक्षाण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि २००७७.pdf
बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनीति २०७७ ७७/७८ 03/15/2021 - 13:29 PDF icon बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनीति २०७७.pdf

Pages